TingTze shan 的 BLOG

hello大家好!!我叫tingting 歡迎光臨

1-2/2 篇文章
此部落格尚無文章。
 • 用自己做既手工皂再加花水, 好滿足啊!!
 • 2013年9月10日 下午8:59回應 0引用 0累計瀏覽次數 24公開

  最近返工真係好忙, 寫blog既時間都少左. 之前參加完手工皂入門班, 都唔記得同大家分享返我前一排學手工皂既開心事 我自己個手工皂都晾左一個月喇 幾日前已經可以拎黎用 當時感覺係前所未有地滿足 因為真係我人生第一個親手做既番梘 沖涼個時覺得特別醒神 沖都沖得滿足d呀真係 呢個手工皂係用豐富既橄欖油黎做既 沖完之後真係有滋潤既簿膜遺留係肌膚上 感覺好舒服 明顯我用精華露 日霜都少左 錢都慳唔少哈哈 雖然個手工皂無落任何既香味 精油 但成個手工皂都有好自然舒服既感覺 之前上完堂我仲有係佢鋪頭到買左d花水 就係羅馬洋甘菊花水 玫瑰花...更多

  最近返工真係好忙, 寫blog既時間都少左. 之前參加完手工皂入門班, 都唔記得同大家分享返我前一排學手工皂既開心事 我自己個手工皂都晾左一個月喇 幾日前已經可以拎黎用 當時感覺係前所未有地滿足 因為真係我人生第一個親手做既番梘 沖涼個時覺得特別醒神 沖都沖得滿足d呀真...更多

 • 皮膚敏感又發作
 • 2013年7月30日 上午11:06回應 0引用 0累計瀏覽次數 365公開

  大家都知我有皮膚敏感嫁啦最近天氣好熱 我d皮膚敏感又發作喇有時我頂唔順要一日沖3 4次涼之前報左既手工皂堂就快開班了好想快d去做手工皂真係我知道手工皂可以幫助對抗濕疹 皮膚敏感等問題呢個都係我報堂上手工皂既原因之一我相信手工皂可以慢慢幫我醫好皮膚敏感仲有我學校個網有好多製成品睇 次次睇完都覺得好開心 分享下比大家啦source: http://www.shinyforest.com/#!product/prd1/894629924/%E7%B4%AB%E8%8D%89%E6%A0%B9%E6%89%8B%E5%B7%A5%E...更多

  大家都知我有皮膚敏感嫁啦最近天氣好熱 我d皮膚敏感又發作喇有時我頂唔順要一日沖3 4次涼之前報左既手工皂堂就快開班了好想快d去做手工皂真係我知道手工皂可以幫助對抗濕疹 皮膚敏感等問題呢個都係我報堂上手工皂既原因之一我相信手工皂可以慢慢幫我醫好皮膚敏感仲有我...更多

  雅虎資訊 版權所有 © 2013 Yahoo! Taiwan. All rights reserved

  TingTze shan 的 BLOG - 按標籤排列別人的部落格 - Yahoo!奇摩部落格

  TingTze shan 的 BLOG

  hello大家好!!我叫tingting 歡迎光臨

  1-2/2 篇文章
  此部落格尚無文章。
 • 用自己做既手工皂再加花水, 好滿足啊!!
 • 2013年9月10日 下午8:59回應 0引用 0累計瀏覽次數 24公開

  最近返工真係好忙, 寫blog既時間都少左. 之前參加完手工皂入門班, 都唔記得同大家分享返我前一排學手工皂既開心事 我自己個手工皂都晾左一個月喇 幾日前已經可以拎黎用 當時感覺係前所未有地滿足 因為真係我人生第一個親手做既番梘 沖涼個時覺得特別醒神 沖都沖得滿足d呀真係 呢個手工皂係用豐富既橄欖油黎做既 沖完之後真係有滋潤既簿膜遺留係肌膚上 感覺好舒服 明顯我用精華露 日霜都少左 錢都慳唔少哈哈 雖然個手工皂無落任何既香味 精油 但成個手工皂都有好自然舒服既感覺 之前上完堂我仲有係佢鋪頭到買左d花水 就係羅馬洋甘菊花水 玫瑰花...更多

  最近返工真係好忙, 寫blog既時間都少左. 之前參加完手工皂入門班, 都唔記得同大家分享返我前一排學手工皂既開心事 我自己個手工皂都晾左一個月喇 幾日前已經可以拎黎用 當時感覺係前所未有地滿足 因為真係我人生第一個親手做既番梘 沖涼個時覺得特別醒神 沖都沖得滿足d呀真...更多

 • 皮膚敏感又發作
 • 2013年7月30日 上午11:06回應 0引用 0累計瀏覽次數 365公開

  大家都知我有皮膚敏感嫁啦最近天氣好熱 我d皮膚敏感又發作喇有時我頂唔順要一日沖3 4次涼之前報左既手工皂堂就快開班了好想快d去做手工皂真係我知道手工皂可以幫助對抗濕疹 皮膚敏感等問題呢個都係我報堂上手工皂既原因之一我相信手工皂可以慢慢幫我醫好皮膚敏感仲有我學校個網有好多製成品睇 次次睇完都覺得好開心 分享下比大家啦source: http://www.shinyforest.com/#!product/prd1/894629924/%E7%B4%AB%E8%8D%89%E6%A0%B9%E6%89%8B%E5%B7%A5%E...更多

  大家都知我有皮膚敏感嫁啦最近天氣好熱 我d皮膚敏感又發作喇有時我頂唔順要一日沖3 4次涼之前報左既手工皂堂就快開班了好想快d去做手工皂真係我知道手工皂可以幫助對抗濕疹 皮膚敏感等問題呢個都係我報堂上手工皂既原因之一我相信手工皂可以慢慢幫我醫好皮膚敏感仲有我...更多

  雅虎資訊 版權所有 © 2013 Yahoo! Taiwan. All rights reserved